Referenser

Vi har byggt det mesta från staket till köpcentra. Allt i stål!

Referenser

 

Vi bygger stålkonstruktioner i alla möjliga former och storlekar. Om du scrollar neråt på denna sida så ser du exempel på vad vi har gjort tidigare. Du kan också läsa vad våra kunder tycker om oss längst ner på sidan.

Scrolla neråt här på sidan för att se vad vi bygger just nu och vad vi har byggt.

Referenser

Universitetsbiblioteket, Karlstad

Referenser

 
Referenser

Mitt i City

Referenser

 
Referenser

Välsviken, Karlstad

Referenser

 
Referenser

Karlstad CCC (Congress Culture Centre)

Referenser

 
Referenser

Traversbanor i mellersta och norra Sverige

Referenser

 
Referenser

Vad tycker andra om oss?

Referenser

 

Vi gjorde en ny kundundersökning i slutet av 2016. Så här svarade några av våra många mycket nöjda kunder.

Hur nöjd är du med priset?

”Jag tycker att ni sköter uppföljningen av ekonomin bra i projekten.”

Hur nöjd är du med kvaliteten på tjänsterna?

”De projekt jag känner till, tycker jag ni sköter väldigt bra både administrativt och arbetet av era montörer ute på plats.”

De erbjuder en helhetslösning med egna kranar och ställningar. Hur nöjd är du med denna tjänst?

”Jättebra när ni kan ta med säkerhet och lyft.”

”Bra att den samordningen finns.”

”Det är ett jättebra sätt att sälja in deras tjänster allt ingår.”

”Som byggare är det mycket uppskattat (tjänsten kan utvecklas och kan sänka beställarens kostnader betydligt).”

Hur nöjd är du med deras hantering av reklamationer och avvikelser?

”Sköts proffsigt på ett utmärkt sätt utan krångel.”

Hur nöjd är du med personalens bemötande?

”De jag träffar har ett jättebra bemötande.”

”Alltid professionellt och bra.”

Vilket renommé (anseende) uppfattar du att Byggstål Peter Södergren AB har inom ”sin” bransch?

”Bra med ett lokalt företag som har egen verkstad och egna maskiner.”

Vilket helhetsomdöme vill du ge Byggstål Peter Södergren ABs tjänster?

”Det känns tryggt att ha med er i partnerprojekt 🙂 ”

”Lätt att jobba med.”