Kvalitet & miljö

Kvalitet och miljö är viktigt för oss

Kvalitet & miljö

 

Miljöcertifiering

Sverige har några av världens hårdaste krav när det gäller miljö. Vi infriar utan problem alla miljökrav både när det gäller material och maskiner. När vi tittar på nya inköp av bland annat maskiner prioriterar vi alltid de mest miljövänliga alternativen. Vi är arbetar enligt ISO 14001:1996.

Kvalitetcertifiering

Vi är kundfokuserade och vi försöker ständigt förbättra effektiviteteten och kvaliteten i vårt arbete. Bra kvalitet ger dessutom bättre ekonomi – både för oss och för våra kunder.
Vi är certifierade enligt SS-EN 1090-1, SS-EN ISO 3834-2 och arbetar enligt ISO 9001:2000 vilket är en garanti för att våra arbeten alltid har samma höga kvalitet.

För att kunna hålla en hög och jämn kvalitet, är det viktigt att allt material ska kunna härledas tillbaka till ursprunget. Därför är vi certifierade enligt SS-EN 1090-1.

Stålbyggnadsinstitutet säger dessutom så här:
SS-EN 1090-1 anger krav för bedömning av överensstämmelse med produktspecifikation för bärverksdelar av stål och aluminium samt för byggsatser som marknadsförs som byggprodukter. Med byggsats menas en uppsättning bärverksdelar som monteras på plats.

Åtta olika egenskaper ska deklareras i de fall de är relevanta i det aktuella fallet:

  • Toleranser för mått och form
  • Svetsbarhet
  • Brottseghet
  • Bärförmågeegenskaper (avser bärförmåga, deformationer i bruksgränstillståndet, utmattningshållfasthet, brandmotstånd)
  • Reaktion vid brandpåverkan
  • Farliga ämnen
  • Slaghållfasthet (i praktiken samma som brottseghet)
  • Beständighet

Säkerhetscertifieringar

Det är viktigt att alla våra arbetsplatser har en trygg arbetsmiljö. Vi lägger ner mycket kraft på förebyggande åtgärder, utbildningar och regelbundna kontroller. Vår maskinpark är modern och utrustade med det senaste när det gäller säkerhet både för föraren och för omgivningen.

Vårt mål är att ha en helt skadefri arbetsplats. Alla som jobbar med arbetsplatsformar (liftar m.m.) har behörig utbildning.

All personal genomgår dessutom kursen ”Heta Arbeten” vart femte år. Kursen handlar om brandsäkerhet och det är Brandskyddsföreningen som sedan certifierar deltagarna.
Vidare går personalen en SSG-utbildning på nätet med jämna mellanrum. Kursen behandlar alla säkerhetsföreskrifter som finns inom industrin.

Kort sagt, vi uppfyller med råge alla krav från myndigheterna oavsett det gäller miljö, kvalitet, materiel eller säkerhet.