Varför bygga konstruktioner i stål?

Varför bygga konstruktioner i stål?

Varför bygga konstruktioner i stål?

 

Det finns många fördelar, till exempel:

  • Det är enkelt att tillverka delar i verkstaden för att sedan färdigställa konstruktionen hos kunden. Snabbt och kostnadseffektivt.
  • Tack vare sin styrka kan stålkonstruktioner ha små dimensioner och kan lätt byggas in i tak och väggar.
  • Stålkonstruktioner ger stor flexibilitet inför framtida eventuella förändringar i byggnaden.
  • En konstruktion i stål är genom sin styrka förhållandevis lätt, vilket minskar användandet av dyra och tunga förstärkningar.
  • Det går att arbeta med små toleranser vilket innebär att det är enkelt att tillverka standardiserade delar vilket ger lägre kostnader och snabbare färdigställande.
  • Stål fungerar mycket bra tillsammans med andra material.
  • Mer än 50% av allt stål som produceras kommer från skrot vilket ger en låg belastning på miljön.